De gemeente Amsterdam voert in 2019 de verplichting voor festival organisatoren om gebruik maken van vaste stroompunten door

Dat meldde het Entertainment Business afgelopen week. De laatste jaren heeft de gemeente Amsterdam al verschillende maatregelen genomen om overlast en schade door evenementen tegen te gaan. Dit jaar legt de gemeente Amsterdam vijftig vaste stroompunten aan op veertien evenementenlocaties in de stad. Op deze locaties moeten evenementen stroom afnemen. De achterliggende gedachte is dat het gebruik van dieselgeneratoren kan worden teruggedrongen. Van Doorninck: “Met het aanleggen van vaste stroom- en waterpunten zijn de draaiende dieselgeneratoren en alle vrachtbewegingen voor het plaatsen van de generatoren en water op deze locaties verleden tijd.”

Duurzaamheidscriteria Amsterdam

De maatregelen maken onderdeel uit van de richtlijn duurzame evenementen, onderdeel van het nieuwe beleid dat de gemeente Amsterdam in 2018 heeft ingevoerd. Daarin zijn criteria vastgelegd op het gebied van duurzaamheid. Die richtlijn wordt vertaald in voorwaarden die worden opgenomen in de evenementenvergunning. Het gaat dan om bijvoorbeeld het opstellen van een stroomplan gericht op het gebruik van zo min mogelijk stroom, het verstrekken van gratis water, het afvoeren van urine, het scheiden van afval en het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer door bezoekers.

Over op netstroom met het Slim Stroomplan

“Voor een evenementenorganisator is het vaak lastig om zelf alle criteria van de gemeente in kaart te brengen. ZAP Concepts was nauw betrokken bij de aanleg van de extra stroompunten op de locaties. In de afgelopen zes jaar hielpen wij reeds honderden toonaangevende events bij het inventariseren van de verbruikte netcapaciteit, batterij-opslag en (diesel)aggregaten. Met al deze kennis ontwikkelden wij het Slim Stroomplan. Hiermee brengen we voor organisatoren gemakkelijk de daadwerkelijke stroombehoefte in kaart én maken een gedetailleerde inventarisatie voor de stroombehoeften. Alle stroompunten worden maximaal benut waardoor kosten maken aan overbodige huur-, transportkosten en dieselolie tot het verleden behoren.” aldus Paul Schurink (ZAP Concepts).

Benieuwd wat we voor jouw evenement kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op via info@zapconcepts.com