ZAP Concepts partner van PowerVIBES Project

Overal in Europa ondernemen festivals initiatieven om intelligent gebruik te maken van duurzame grondstoffen, duurzame systemen en een lagere CO2-uitstoot. Toch wordt elektriciteit voor een festival zelf nog voor een groot deel geleverd door diesel generatoren (vanwege de grote energievraag). Elektriciteit uit diesel heeft vele nadelen, zoals aanzienlijke CO2-uitstoot, geluidsoverlast door ronkende generatoren, en vieze geur. Recente ontwikkelingen in wind turbines, efficiëntere zonnepanelen en betere batterijen, bieden nu kansen om de benodigde energie op duurzame, efficiënte en economisch aantrekkelijke manier op te wekken. 

PowerVIBES streeft naar het verlagen van CO2-uitstoot op festivals door dieselgeneratoren overbodig te maken. In plaats daarvan komt betaalbare en betrouwbare energie uit hernieuwbare bronnen als wind, biomassa en zon. Dit kan op korte termijn al de CO2-voetafdruk van festivals met 20% reduceren. Voorbeeld: als alleen al de zomerfestivals in Nederland hun diesel verbruik met 10% reduceren bespaart dit meer dan 1.000.000 liter diesel en 3.000 ton CO2 per jaar.

Dit project combineert een verticale as-windturbine met PV-panelen en een batterij, samengevoegd in een verplaatsbare unit en met een biobrandstof-generator als back-up. En alles gekoppeld in een smart grid. Er worden 2 verplaatsbare units gemaakt (incl. smart grid), en getest op in totaal 16 festivals. Deze uitgebreide reeks testen is cruciaal vanwege de grote verschillen tussen festivals met sterk afwijkende wettelijke, technische, seizoensgebonden, locatie-specifieke en milieutechnische vereisten. Via een proces van reflectie en feedback (met na elke festivalproef een cyclus van testen-analyse-aanpassing-realiseren) wordt zo een nagenoeg universeel toepasbaar systeem voor de gehele NWE regio ontwikkeld.

De energieproductie is volledig schoon waardoor de unit duidelijk zichtbaar op een festivalterrein kan staan, en een miljoenen publiek deze vorm van duurzame energie kan zien. ZAP Concepts is partner in het project en houdt zich vooral bezig met ontwerp- en uitvoering van de pilots op de verschillende festivals. Daarnaast wordt er gekeken naar mogelijk ander toepassingsgebieden.

Lees hier meer informatie over dit project.