ZAP Concepts samen met GEM Stage partner van The Ocean Race Aarhus

Festivals door heel Europa zijn actief bezig met initiatieven om op een slimme manier gebruik te maken van duurzame materialen, systemen, en te streven naar minder CO2-uitstoot. Echter, veel van de elektriciteit die festivals nodig hebben, wordt nog steeds geleverd door dieselgeneratoren vanwege de hoge energiebehoefte. Diesel als bron voor elektriciteit kent vele nadelen, waaronder een flinke CO2-uitstoot, lawaai van de draaiende generatoren en een onaangename geur. Nieuwe ontwikkelingen in windturbines, efficiëntere zonnepanelen en betere batterijen bieden nu mogelijkheden om de benodigde energie op een duurzame, efficiënte en economisch aantrekkelijke manier op te wekken.

 

The Ocean Race zet zich in om de CO2-uitstoot op festivals te verminderen door het gebruik van dieselgeneratoren overbodig te maken. In plaats daarvan wordt er ingezet op betaalbare en betrouwbare energie uit hernieuwbare bronnen zoals wind, biomassa, en zon. Dit kan op korte termijn al leiden tot een vermindering van de CO2-voetafdruk van festivals met 20%. Om een voorbeeld te geven: als alleen de zomerfestivals in Nederland hun dieselverbruik met 10% verminderen, bespaart dit meer dan 1.000.000 liter diesel en 3.000 ton CO2 per jaar.

Dit project maakt gebruik van een combinatie van een windturbine met verticale as, zonnepanelen en een batterij, samengebracht in een mobiele unit, met een brandstofcel generator op hydrozine (mierenzuur) als reserve. Dit alles is verbonden in een slim energienetwerk. Er is mobiele stage gemaakt, dat getest zal worden op in totaal 16 festivals. Deze uitgebreide reeks tests is essentieel vanwege de grote verschillen tussen festivals wat betreft wettelijke, technische, seizoensgebonden, locatiegebonden en milieutechnische eisen. Door middel van een cyclus van reflectie en feedback (na elke festival evaluatie een cyclus van testen-analyseren-aanpassen-implementeren) wordt een bijna universeel toepasbaar systeem ontwikkeld voor de hele Noordwest-Europa regio.

De energieproductie is volledig schoon, waardoor de unit prominent op het festivalterrein kan worden geplaatst zodat miljoenen bezoekers deze vorm van duurzame energie kunnen zien. ZAP Concepts is een partner in het project en richt zich vooral op het ontwerp en de uitvoering van de pilots op de verschillende festivals. Daarnaast wordt er ook gekeken naar andere mogelijke toepassingen